Arhitect-sef

 

 
Conform Legii nr. 50/1991, Arhitectul Sef este functionarul public cu functie de conducere echivalenta sefului de birou, cu atributii în domeniul urbanismului, amenajarii teritoriului si autorizarii executarii lucrarilor de constructii, colaboreaza cu toate compartimentele din cadrul Primariei comunei Sacele si conduce activitatea Comaprtimetului Urbanism, Cadastru, Amenajarea Teritoriului si Registrul Agricol.

Institutia Arhitectului-sef reprezinta autoritatea tehnica in domeniul amenajarii teritoriului si al urbanismului din cadrul administratiei publice locale si duce la indeplinire atributiile conferite de Lege ca sef al structurilor de specialitate organizate in cadrul acestora. Arhitectul-sef este subordonat direct primarului.
Post vacant