Consiliul Local Sacele

Comisiile de specialitate

 

 
Comisia pentru agricultura, activitati economico financiare, amenajarea teritoriului si urbanism, protectie mediu si turism

1. MARUTOIU IONEL
2. BRÎNDUS GHEORGHE
3. GAIDARGIU UZUM DUMITRU
4. FLOREA IOAN
5. REMESCU GAVRILA
Comisia activitati social culturale, culte, învatamânt, sanatate si familie, munca si protectie sociala

1. IACOBOVSCHI FRED
2. ENE CORNELIA
3. PLAESU MARIA

Comisia juridica si de disciplina

1. DAN NICOLAE
2. EPURAN GHEORGHE
3. NITU SILVIUS